Teleassistencia Mobil Creu Roja
Català | Español facebooc Creu Roja    twitter Creu Roja    youtube Creu Roja    flkr Creu Roja    google+ Creu Roja
        
 

A qui protegeix?

El servei de Teleassistència Domiciliària de la Creu Roja s’adreça principalment a aquelles persones que es trobin dins del seu domicili i que siguin: 

 

  • Persones grans
  • Persones que pateixen de malalties cròniques
  • Persones dependents
  • Persones amb discapacitat
  • Persones amb malalties mentals que permetin la comprensió i l’ús del Servei

 

Condicions d'accés al Servei:

  • Cal disposar d'una capacitat física, psíquica i sensorial compatible amb la prestació del servei (1).
  • En cas que la persona usuària no disposi de línia telfònica fixa, o aquesta no sigui compatible amb el servei, disposem d'equips de Teleassistència amb tecnologia GSM. 
  • Acceptació voluntària del servei per part de la persona usuària i autorització expressa per al tractament de les seves dades personals

(1) De manera particular, per la pròpia naturalesa del Servei no és possible instal·lar-lo en el cas de persones que visquin soles i siguin sordes o mudes absolutes o que pateixin algun deteriorament cognitiu que impedeixi la bona comprensió i utilització del Servei.

 
solicitar servei
  Consulta també el servei de Teleassistència Mòbil
© Creu Roja 2012   |  Política de privacitat   |  atencio@creuroja.org  |   www.creuroja.org   |   blog.creuroja.org